VÝKUP KOVOŠROTU A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Zajišťujeme výkup kovošrotu vč. nebezpečných látek pro

veřejnost i podnikatelské subjekty, zejména autoservisy.

podívejte se na aktuální ceny

Při objednání likvidace odpadu vždy uvádějte 

identifikačnní číslo zařízení/provozovny

(identifikační číslo zařízení) nebo IČP (identifikační číslo provozovny)

Víte, že…

každý podnikatelský subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů

a archivovat ji nejméně po dobu 5 let.

Každý původce odpadu při překročení limitů odevzdává hlášení. 

Stanovené limity jsou 100 kg nebezpečných odpadů a 100 t ostatních odpadů.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává elektronicky prostřednictvím systému ISPOP. 

každá oprávněná osoba musí odevzdávat hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Podává se v elektronické podobě do systému ISPOP bez ohledu

 na množství vyprodukovaných nebo převzatých odpadů.

průběžná evidence odpadů.

Zpracovává se pro každou provozovnu nebo zařízení samostatně stejně tak jako za činnosti,

při které vznikají odpady na různých správních obvodech

ORP - např. stavební činnost (jednotlivé stavby), čištění, opravárenství.

hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává vždy k 15. únoru následující rok.

Podává se elektrornicky do systému ISPOP.